top of page

Jessica King
( Đối Tác Quản Lý )

Jessica là một người đồng sáng lập và đối tác quản lý của công ty Swiss Venture adviors.
Cô cũng là giám đốc điều hành của công ty JT King Finance tại Úc. Cô là thành viên của Hiệp hội Môi giới Tài chính Úc. Là thành viên của Dịch vụ Thanh tra Tín dụng & Đầu tư. Hiện tại cô ấy là đối tác quản lý của công ty tài chính Austvina.

Cô đã có hơn 10 năm kinh nghiệm làm chủ doanh nghiệp đã được chứng minh và thể hiện trong quá trình làm việc trong ngành dịch vụ tài chính .

Cô ấy có kỹ năng đàm phán. Cô còn có các dịch tư vấn khách hàng, dịch vụ tài chính, mua và phát triển bất động sản.

Jessica có những kỹ năng kinh doanh rất mạnh mẽ và theo cách rất chuyên nghiệp cô đã tập trung vào việc đạt được kết quả
tốt nhất cho khách hàng của mình. Cô luôn tập trung vào việc xây dựng danh mục đầu tư của khách hàng và tạo vốn chủ sở hữu cho khách hàng của mình.

Người thành lập
 

Statistic calculating
bottom of page