top of page

Mohamed Samir
( Giám Đốc )

Mohamed là giám đốc của Austvina Finance. Ông cũng vừa là giám đốc điều hành vừa là đại diện tín dụng của Austvina Financial Advisors tại Australia. Ông là một nhà môi giới được Hiệp hội tài chính và thế chấp Úc công nhận.

Ông ấy đạt được chứng chỉ về Dịch vụ Tài chính, Tài chính và Quản lý Tài chính tại Học viện Tài chính Quốc gia.

Ông ấy có kỹ năng trong các lĩnh vực như là Tài chính ,lập kế hoạch tài chính, tài trợ thương mại ,Kế toán và hơn hết là anh là một nhà lãnh đạo tài chính quốc tế.

Ông là một người có tư duy cầu tiến thành công trong việc lập kế hoạch, thực hiện và giúp khách hàng của mình đạt được nhu cầu mong muốn. Ông đã hồi sinh các kế hoạch tài của khách hàng với các phương pháp tiếp cận tiên tiến dựa trên mức độ rủi ro và điều kiện thị trường. Ông còn xem xét cẩn thận và đưa ra các giải pháp tài chính tối ưu nhất cho khách hàng của mình.

Đối Tác

 

Statistic calculating
bottom of page