top of page

Bảo hiểm

Mua một tài sản thường là bước quan trọng nhất mà mọi người sẽ thực hiện trong cuộc đời của họ.

Trách nhiệm của bên vay là hoàn trả số tiền vay đã vay vào đúng hoặc trước thời hạn. Thanh toán trễ hoặc không trả được nợ thế chấp sẽ có tác động tàn phá và lâu dài đối với giá trị tín dụng của bạn.

Bạn đã bao giờ nghĩ, "Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi mất khả năng trả nợ thế chấp chẳng hạn như bệnh nan y, sống chung với bệnh tật, tai nạn, mất việc làm?"

Chúng tôi sẽ cung cấp một chương trình bảo hiểm khoản vay bảo vệ tất cả các vấn đề này.

Business Meeting

Dịch Vụ Tư Vấn

Tại công ty tài chính Austvina , các dịch vụ của chúng tôi đều miễn phí cho khách hàng.

Chúng tôi có thể gặp bạn tại văn phòng của chúng tôi hoặc tại một địa điểm thuận tiện cho bạn ...chỉ cần liên hệ với chúng tôi để lấy hẹn.

Các nhà môi giới của chúng tôi sẽ được cung cấp đầy đủ thông tin và sẽ xem xét các yêu cầu về tài chính của bạn khi giao dịch với bạn. Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn nhiều lựa chọn khác nhau trong quá trình tư vấn và sẽ đảm bảo rằng khoản vay mà bạn quyết định có phù hợp với bạn hay không.

Statistic calculating
bottom of page