top of page
Financial Consultation

Về chúng tôi

Công ty Tài Chính Austvina được thành lập dựa trên nguyên tắc mọi khách hàng đều xứng đáng nhận được dịch vụ tốt nhất ,để khách hàng có được nguồn tài chính cho giao dịch mua hàng của họ.

Chúng tôi hoàn toàn tận tâm cung cấp các dịch vụ tuyệt vời cho tất cả khách hàng của chúng tôi.

Bạn có thể biết rằng việc sắp xếp một khoản thế chấp, giao dịch với nhiều người cho vay, hiểu quy trình ngân hàng, hiểu khía cạnh pháp lý có thể thực sự rắc rối và căng thẳng.

Nhưng đừng lo lắng .... các nhà môi giới của chúng tôi sẽ cung cấp dịch vụ tuyệt vời với tính chuyên nghiệp, chuyên môn, kiến thức và kinh nghiệm. Chúng tôi phục vụ dịch vụ của mình theo kịch bản của từng khách hàng.

Chúng tôi đã giúp khách hàng của mình đạt được ước mơ sở hữu bất động sản, dù là ngôi nhà đầu tiên hay mua hoặc xây dựng danh mục đầu tư bất động sản của họ.

Chúng tôi làm cho toàn bộ quy trình trở nên ít phức tạp hơn, thuận tiện hơn và quan trọng hơn là chúng tôi sẽ đồng hành cùng khách hàng của mình trong suốt toàn bộ quy trình và hơn thế nữa.

Business Meeting

Dịch Vụ Tư Vấn

Tại công ty tài chính Austvina , các dịch vụ của chúng tôi đều miễn phí cho khách hàng.

Chúng tôi có thể gặp bạn tại văn phòng của chúng tôi hoặc tại một địa điểm thuận tiện cho bạn ...chỉ cần liên hệ với chúng tôi để lấy hẹn.

Các nhà môi giới của chúng tôi sẽ được cung cấp đầy đủ thông tin và sẽ xem xét các yêu cầu về tài chính của bạn khi giao dịch với bạn. Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn nhiều lựa chọn khác nhau trong quá trình tư vấn và sẽ đảm bảo rằng khoản vay mà bạn quyết định có phù hợp với bạn hay không.

Statistic calculating
bottom of page