top of page
investment-loan.jpg

Cho Vay Đầu Tư

What is an investment loan ?

Các khoản cho vay mua nhà đầu tư là các khoản vay thế chấp phù hợp với những người đang tìm kiếm một tài sản đầu tư.

 

Các khoản vay này thay đổi từ rất rẻ đến giá cả linh hoạt.

 

Khoản vay mua nhà đầu tư phù hợp thực sự phụ thuộc vào nhu cầu cụ thể của bạn vì bạn có thể cơ cấu khoản vay cho phù hợp với chiến lược tạo ra của cải và giảm thiểu thuế và lãi suất của mình.

 

Bạn có thể chọn lãi suất thay đổi hoặc cố định, hoàn trả chỉ lãi suất hoặc kết hợp các tính năng này.

 

Đến với công ty tài chính Austvina chúng tôi, chúng tôi sẽ trò chuyện với bạn để lập nên kế hoạch tài chính hoặc kế toán giúp bạn tạo ra sản phẩm tốt nhất cho bạn cái mà phụ thuộc nhiều vào tình hình tài chính của bạn.

How does an investment loan work?

An investment loan has the potential to outperform a traditional investment strategy in terms of returns for your client. This is why:

  • Compound returns and a larger initial upfront investment accelerate savings.

  • Compound returns on an investment are calculated not only on the initial investment, but also on the accumulated growth from year to year.


In general, interest paid on borrowed funds to generate investment income is tax deductible. When interest is deducted, it can be a powerful tool for lowering the overall cost of an investment lending strategy. In some cases, interest is not deductible.

The benefits of investment loan.

Accelerate the achievement of goals

Investment gains have the potential to accelerate the achievement of financial objectives.

Create tax deduction opportunities

The investment is immediately accumulated

Rather than waiting to build your savings with a traditional strategy, a lump sum investment begins compounding immediately.

Tax deductions may provide opportunities to reduce the overall cost of an investment lending strategy.

Statistic calculating
bottom of page