top of page
home-loan.jpg

Cho Vay Mua Nhà

What is home loan

Dù là căn nhà đầu tiên mà bạn mua hay bạn đầu tư bất động sản, thì đó luôn luôn là một cột mốc và là bước tiến lớn trong cuộc đời bạn.

 

Công ty tài chính Ausvina chúng tôi cung cấp nhiều giải pháp cho vay để bạn mua nhà từ nhiều tổ chức cho vay khác nhau, phù hợp với nhu cầu của bạn.

 

Chỉ cần trò chuyện với chúng tôi thì bạn có thể tìm ra mức vay tốt nhất mà chúng tôi đưa ra.

How can you save money on a home loan?

Interest is the most expensive component of a home loan, with the typical borrower paying hundreds of thousands of dollars in interest over the life of the loan. Naturally, a lower interest rate can save you a lot of money on a home loan.
If you already have a home loan, you can save money by refinancing to a loan with a lower interest rate.
Making extra repayments or using an offset account are two other ways to save.

Heading 3

Heading 6

Low variable rate and no ongoing fees

Low variable rate and no ongoing fees

Low variable rate and no ongoing fees

Fees

Make unlimited additional repayments

  • $0 Monthly fee

Make unlimited additional repayments

Heading 3

Heading 6

Low variable rate and no ongoing fees

Low variable rate and no ongoing fees

Low variable rate and no ongoing fees

Fees

Make unlimited additional repayments

  • $8 Monthly service fee

Make unlimited additional repayments

Heading 3

Heading 6

Low variable rate and no ongoing fees

Low variable rate and no ongoing fees

Low variable rate and no ongoing fees

Fees

Make unlimited additional repayments

  • $0 Annual package fee

Make unlimited additional repayments

Statistic calculating
bottom of page