top of page
self employed.jpg

Cho Vay Hoạt Động Tự Chủ

Các khoản cho vay tự làm chủ là các khoản vay thế chấp dành cho những người tự làm chủ và có thể gặp khó khăn trong việc lấy tất cả các tài liệu mà người cho vay có thể yêu cầu khi đăng ký khoản vay.

 

Lãi suất ban đầu đối với các khoản vay này cao hơn một chút so với lãi suất thay đổi tiêu chuẩn hoặc cố định, nhưng trong một số trường hợp, nếu bạn duy trì thanh toán đều đặn, đúng hạn, lãi suất của bạn có thể trở lại lãi suất thay đổi tiêu chuẩn sau một hoặc hai năm.

 

Vì vậy hãy đến với công ty tài chính Austvina chúng tôi để được tư vấn về khoản vay này.

Statistic calculating
bottom of page